Werkwijze

De Mus heeft zijn eigen dagindeling, afgestemd op de behoefte van de kinderen. Peuters hebben nog weinig begrip van tijd en hebben dus geen idee van wat het betekent als er gezegd wordt: “ik kom je straks weer halen”.

Onze dagindeling heeft een regelmatig en consequent programma en vaste regels waardoor het begrip “straks” voor de peuter duidelijk wordt. Via een vaste structuur van “eerst gaan we dit doen”, “dan gaan we wat drinken”, “dan gaan we dat doen” en “dan komt mama of papa”, leren we het kind vertrouwen te krijgen in de omgeving en dat de ouder hem of haar inderdaad weer komt halen.  Deze dagindeling geeft zowel de kinderen als leidsters houvast. Kinderen worden echter nooit gedwongen om aan bepaalde activiteiten mee te doen.

Buitenspeelplaats

In onze grote binnentuin staan een zandbak, een glijbaan en twee schommels. Voor het buitenspelen is er in de schuur voldoende speelmateriaal aanwezig, zoals allerlei fietsjes, zandspeelgoed, stoepkrijt, ballen etc. Het vele buitenspelen helpt de grove motoriek zoals klimmen, klauteren en hinkelen. We hebben fietsen zonder zijwieltjes en meerdere loopfietsjes waarmee de kinderen hun evenwicht leren te trainen.

Muziek

Bij De Mus halen we ook regelmatig de muziekinstrumentjes uit de kast. Verder zingen we elke dag bij het fruit eten en wordt er kindermuziek opgezet waar naar harte lust op kan worden gedanst.

Knutselen

Als het weer slecht is gaan we gezamenlijk knutselen. Wanneer de activiteit erg arbeidsintensief is (sjabloneren, handjes stempelen, knippen) kiezen we voor een knutselactiviteit in kleine groepjes, zoals scheuren, prikken, knippen (oudsten), plakken, tekenen, kleurpotloden, stiften, waskrijt, etc. Ook bij de knutselactiviteiten werken we aan de hand van thema’s die vaak met het seizoen te maken hebben.

Spel

Verschillende aspecten van de ontwikkeling van elk kind kunnen in het vrije spel tot ontplooiing komen. Op de peuterspeelzaal gebeurt dit onder begeleiding van de leidsters. Er is divers speelmateriaal op De Mus aanwezig dat de fantasie, de grove en fijne motoriek prikkelt en dat aansluit op de cognitieve ontwikkeling van de peuters.

  • Voor de fantasie/rollenspel: winkeltje, doktersspullen, keukenspulletjes, poppen en poppenwagens, boerderijdieren, gereedschap.
  • Voor de grove motoriek: de trap van de glijbaan, grote blokken, schommels, fietsjes.
  • Voor de fijne motoriek: het duplo, schroefmateriaal, kralen, tekenen, prikken, kleuren.
  • Voor de cognitieve ontwikkeling: puzzels in allerlei moeilijkheidsgradaties, spelletjes zoals domino en memorie.

Speciale Activiteiten

Rituelen geven de kinderen houvast, bijvoorbeeld een liedje voor het fruithapje. Ook aan feesten, zoals Sinterklaas, kerst en Pasen wordt aandacht aan besteed. Bij speciale gelegenheden zijn de activiteiten, liedjes en aankleding van De Mus thematisch met elkaar verbonden. De thema’s zijn vaak verbonden aan de seizoenen en feestdagen, zoals:

Herfst – kennismaken met de natuur, werken met natuurlijk materiaal.
Sint Maarten – een lampion maken.
Sinterklaas – toewerken naar een bezoek van Sinterklaas.
Kerst – een kerstsfeer creëren, kerstboom optuigen, kerststukjes maken.
Winter – over sneeuw, ijs, vriezen, dooien enz.
Valentijnsdag – een knutselwerkje voor een lief persoon maken.
Pasen – eieren zoeken en Paasontbijt.
Moederdag – iets leuks knutselen voor mama’s.
Vaderdag – iets leuks knutselen voor papa’s.
Zomer – buiten met water spelen.

Verjaardagen

Bij het vieren van een verjaardag mag er natuurlijk getrakteerd worden. We stellen het op prijs als de ouders niet teveel zoetigheid meegeven. Ouders zijn van harte welkom bij het verjaardagsfeestje.