Over Stichting De Mus

Stichting De Mus is een kleinschalige peuterspeelzaal in Amsterdam Oost, vlakbij het Weesperplein en het Oosterpark, met 8 kinderen per dag van twee tot vier jaar. De peuterspeelzaal staat midden in een groot groen binnenterrein. De peuterspeelzaal is vijf ochtenden in de week geopend, maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag van 8.30 tot 13:15.

Sinds 1985…
Peuterspeelzaal de Mus bestaat al sinds 1985 en is een stichting met een bestuur. Het bestuur wordt gevormd door ouders van kinderen die de peuterspeelzaal bezoeken. De peuterspeelzaal is een ouderwetse peuterspeelzaal met een gediplomeerde beroepskracht en als achterban een groep betrokken ouders. Ook zijn er elke dag twee vrijwilligers aanwezig, vaak ook met beroepskwalificatie.

Meehelpen
Als uw kindje bij de Mus zit dan wordt u als ouder geacht om een handje mee te helpen. U kunt bijvoorbeeld het bestuur versterken, de handjes uit de mouwen steken tijdens de Musklusdag of het Sinterklaasfeest organiseren. Op dit moment heeft De Mus nog geen oudercommissie, maar deze organiseren wij graag bij voldoende draagvlak. Het jaar wordt gezamenlijk afgesloten met Zomerfeest. Oud Mus kinderen en ouders zijn ook welkom weer even terug om hun glorietijd bij De Mus te herinneren.

De leidsters
De dagelijkse leiding wordt verzorgd door gediplomeerde leidsters en vrijwilligers. Ons doel is: de peuter een zo veilig mogelijke basis te kunnen bieden voor een goede algemene ontwikkeling. Dit doen we door de kinderen te laten spelen, alleen en met anderen, waarbij door de leiding aandacht wordt besteed aan de ontwikkeling op het terrein van de taal- en spraakontwikkeling, de creatieve ontwikkeling, de lichamelijke (motorische) ontwikkeling, de sociaal- emotionele ontwikkeling, de ontwikkeling van de identiteit en zelfredzaamheid en de verstandelijke ontwikkeling.

GGD inspectie
Onze speelzaal wordt jaarlijks gecontroleerd door de GGD. De GGD inspectierapporten vanaf 2013 treft u aan in het Landelijk Register Kindopvang en Peuterspeelzalen. De Mus maakt gebruik van de meldcode voor huiselijk geweld en kindermishandeling.

Interesse?
Bent u geïnteresseerd? Kom dan gerust een kijkje nemen, bel 020-6930561 of mail naar info@demusjes.com.

Stichting De Mus
Peuterspeelzaal De Mus is een Stichting die geheel afhankelijk is van vrijwilligers en ouderbijdragen en het bedrijfsleven. Giften en donaties kunnen overgemaakt worden op rekeningnummer NL16 INGB 0004 6203 27

 

Adres:
Van Musschenbroekstraat 3-A
1091 GD Amsterdam

Telefoon:
020 693 0561

Bank:
ING:  NL16 INGB 0004 6203 27

Openingstijden
Maandag: 8.30-13:15 uur.
Dinsdag: 8.30-13:15 uur.
Woensdag: 8.30-13:15 uur.
Donderdag: 8.30-13:15 uur.
Vrijdag: 8.30-13:15 uur.

Registratie
Stichting De Mus is een stichting met onderneming opgericht in juli 1985 door een groep ouders en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam in het Stichtingenregister onder nr. 41204686.

Geschillencommissie
De Mus is aangesloten bij de Geschillencommissie en heeft een professionele interne klachtenregeling. Heeft u een klacht, dan vragen wij u vriendelijk om dit met de leidsters, het bestuur of de Geschillencommissie te bespreken.