Kosten

Tarieven

Er kan kinderopvangtoeslag worden aangevraagd. U krijgt bij aanmelding het LRK nummer. De huidige tarieven zijn:

1 ochtend     =  150 euro per maand.
2 ochtenden =  300 euro per maand.
3 ochtenden =  450 euro per maand.
4 ochtenden =  600 euro per maand.
5 ochtenden =  750 euro per maand.

Kan ik kinderopvangtoeslag krijgen?

Om kinderopvangtoeslag te krijgen, moeten u en uw eventuele toeslagpartner aan de voorwaarden voldoen.

Hoeveel kinderopvangtoeslag kan ik krijgen?

Dit hangt af van de hoogte van uw inkomen, het aantal kinderen en de soort opvang. U kunt per kind voor maximaal 230 uur per maand kinderopvangtoeslag krijgen. Er geldt ook een maximumuurtarief.

Lees meer bij Welk deel van de opvangkosten krijg ik vergoed?

Kinderopvangtoeslag aanvragen

Uw kinderopvangtoeslag voor 2019 kunt u aanvragen met Mijn toeslagen. Wacht niet te lang met aanvragen, anders loopt u een deel van de toeslag mis. Lees meer bij Ik wil een toeslag aanvragen.

Wijzigingen doorgeven

Krijgt u kinderopvangtoeslag en verandert er iets in uw situatie? Als bijvoorbeeld uw inkomen wijzigt of het aantal opvanguren, dan heeft dat gevolgen voor uw toeslag. U moet veranderingen in uw situatie binnen 4 weken aan ons doorgeven. Lees meer bij Welke wijzigingen moet ik doorgeven?

Uitbetalen aan de kinderopvang

Wij betalen de kinderopvangtoeslag uit op uw eigen rekening. Maar u kunt het bedrag ook rechtstreeks op de rekening van het kindercentrum of gastouderbureau laten storten. De opvang verrekent de toeslag dan met de opvangkosten die u aan hen moet betalen.

Wilt u dat wij uitbetalen aan uw kinderopvang? Lees wat u dan moet doen bij Ik wil de kinderopvangtoeslag aan mijn kinderopvang laten uitbetalen.