Dagindeling

De Mus heeft zijn eigen dagindeling, afgestemd op de behoefte van de kinderen. Peuters hebben nog weinig begrip van tijd en hebben geen idee van wat het betekent als er gezegd wordt: “ik kom je straks weer halen”.

Door het aanbieden van een dagindeling met een regelmatig en consequent programma en vaste regels wordt het “straks” voor de peuter verduidelijkt. Via een vaste structuur van “eerst gaan we dit doen” , “dan gaan we wat drinken”, “dan gaan we dat doen” en “dan komt mama”, leren we het kind vertrouwen te krijgen in de omgeving en dat mama hem inderdaad weer komt halen.  Deze dagindeling geeft zowel de kinderen als leidsters houvast, maar er wordt voorkomen dat kinderen op welke manier dan ook gedwongen worden om aan bepaalde activiteiten mee te doen.

In onze grote binnentuin staat een zandbak een glijbaan en twee schommels. Voor het buitenspelen is er in de schuur voldoende speelmateriaal aanwezig. Allerlei fietsjes, zandspeelgoed, stoepkrijt, ballen etc. Er wordt door het vele buitenspelen veel aan de grove motoriek gedaan zoals: klimmen, klauteren, hinkelen. We hebben fietsen zonder zijwieltjes en meerdere loopfietsjes waarmee de kinderen hun evenwicht trainen.

Bij De Mus worden ook regelmatig de muziekinstrumentjes uit de kast gehaald. Verder zingen we elke dag bij het fruit eten een aantal liedjes en heel vaak wordt er een kinder cd opgezet waar naar harte lust op wordt gedanst.

Als het weer slecht is gaan we gezamenlijk knutselen. Wanneer de activiteit erg arbeidsintensief is (sjabloneren, handjes stempelen, knippen) wordt er gekozen voor een knutselactiviteit in kleine groepjes. Mogelijkheden: scheuren, prikken, knippen (oudsten), plakken, tekenen, kleurpotloden, stiften, waskrijt, etc. Ook bij de knutselactiviteiten wordt gewerkt aan de hand van thema’s die vaak met het seizoen te maken hebben.

Verschillende aspecten van de ontwikkeling van elk kind kunnen in het vrije spel tot ontplooiing komen. Op de peuterspeelzaal gebeurt dit onder begeleiding van de leidsters. Er is divers speelmateriaal op De Mus aanwezig dat de fantasie, de grove en fijne motoriek prikkelt en dat aansluit op de cognitieve ontwikkeling van de peuters.

 • Voor de fantasie/rollenspel: winkeltje, doktersspullen, keukenspulletjes, poppen en poppenwagens, boerderijdieren, gereedschap.
 • Voor de grove motoriek: de trap van de glijbaan, grote blokken, schommels.
 • Voor de fijne motoriek: het duplo, schroefmateriaal, kralen, tekenen, prikken, kleuren.
 • Voor de cognitieve ontwikkeling: puzzels in allerlei moeilijkheidsgradaties, spelletjes als domino en memorie.

Lees meer over ons pedagogisch beleid

Dagindeling Peuterspeelzaal De Mus

Een ochtend bij de Mus is iedere dag gevarieerd, maar heeft wel een aantal vaste momenten:

 • 8.30 – 9.30 : Kinderen brengen. Ouders kunnen tot deze tijd blijven blijven, er kan een  kopje koffie of thee worden gedronken, samen met het kindje een puzzeltje maken of een boekje te lezen en er is gelegenheid tot uitwisselen van informatie. De kinderen later brengen kan alleen bij uitzondering en na voorafgaand overleg met de leidster.
 • 9.30 : Vrij spelen binnen of buiten of aan tafel een knutselactiviteit voor een thema, zoals kerst of Sint Maarten.
 • 10.15 : Fruit eten. Eerst worden de handen gewassen, alle kinderen gaan aan tafel. Er wordt een interactief met de groep een boekje voorgelezen of een aantal kinderen noemen een liedje dat vervolgens gezamenlijk gezongen wordt.
 • 10.45: Vrij spelen, dit kan binnen of buiten (ligt ook aan het weer) of er wordt een activiteit aangeboden.
 • 11.30 : Iedereen handen wassen. Brood eten en water of diksap drinken.
 • 12.15:  Buiten spelen
 • 13:00 – 13:15: Kinderen ophalen
 •  Na 13.30wordt de toegang tot de peuterspeelzaal en het buitenterrein afgesloten.

Als een kind onverwacht niet komt, graag vóór 9.30 uur telefonisch aan de leidster melden.