Beleid

Het pedagogisch-, veiligheids- en gezondheidsbeleid van De Mus komt tot stand in samenwerking met de pedagogisch medewerkers, de vrijwilligers en de pedagogisch coachbeleidsmedewerker van De Mus. Ieder half jaar wordt het beleid gezamenlijk doorgesproken en geheel geƫvalueerd en, indien nodig, geactualiseerd. De actualisering vindt plaats door de voor de GGD-regelgeving verantwoordelijke ouder in het bestuur van Stichting De Mus. Dit is ook degene bij wie de pedagogisch medewerkers, vrijwilligers en ouders terecht kunnen voor tussentijdse wijzigingen en suggesties. Het actuele beleid is beschikbaar voor alle pedagogisch medewerkers, vrijwilligers en (toekomstige) ouders op De Mus zelf en staat ook hieronder op deze website.

De laatste halfjaarlijkse evaluatie en updates vonden plaats in december 2023. De volgende evaluatie zal in juni 2024 zijn.