Over

Sinds 1985 voor de kinderen

Peuterspeelzaal de Mus bestaat al sinds 1985 en is een stichting met een bestuur. Het bestuur wordt gevormd door ouders van kinderen die de peuterspeelzaal bezoeken. De peuterspeelzaal is een ouderwetse peuterspeelzaal met een gediplomeerde beroepskracht en als achterban een groep betrokken ouders. Ook zijn er elke dag twee vrijwilligers aanwezig, vaak ook met beroepskwalificatie.

Meehelpen

Als uw kindje bij de Mus zit dan wordt u als ouder geacht om een handje mee te helpen. U kunt bijvoorbeeld het bestuur versterken, de handjes uit de mouwen steken tijdens de Musklusdag of het Sinterklaasfeest organiseren. Op dit moment heeft De Mus nog geen oudercommissie, maar deze organiseren wij graag bij voldoende draagvlak. Het jaar wordt gezamenlijk afgesloten met Zomerfeest. Oud Mus kinderen en ouders zijn ook welkom weer even terug om hun glorietijd bij De Mus te herinneren.

De leidsters

De dagelijkse leiding wordt verzorgd door gediplomeerde leidsters en vrijwilligers. Ons doel is: de peuter een zo veilig mogelijke basis te kunnen bieden voor een goede algemene ontwikkeling. Dit doen we door de kinderen te laten spelen, alleen en met anderen, waarbij door de leiding aandacht wordt besteed aan de ontwikkeling op het terrein van de taal- en spraakontwikkeling, de creatieve ontwikkeling, de lichamelijke (motorische) ontwikkeling, de sociaal- emotionele ontwikkeling, de ontwikkeling van de identiteit en zelfredzaamheid en de verstandelijke ontwikkeling.

GGD inspectie

Onze speelzaal wordt jaarlijks gecontroleerd door de GGD. De GGD inspectierapporten vanaf 2013 treft u aan in het Landelijk Register Kindopvang en Peuterspeelzalen. De Mus maakt gebruik van de meldcode voor huiselijk geweld en kindermishandeling.

Registratie

Stichting De Mus is een stichting met onderneming opgericht in juli 1985 door een groep ouders en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam in het Stichtingenregister onder nr. 41204686.

Geschillencommissie

De Mus is aangesloten bij de Geschillencommissie en heeft een professionele interne klachtenregeling. Heeft u een klacht, dan vragen wij u vriendelijk om dit met de leidsters, het bestuur of de Geschillencommissie te bespreken.

Waardering: 5 uit 5.

Fantastische plek voor ons 2-jarige zoontje. Kleinschalig, knus en huiselijk en lieve juffen met veel aandacht voor de kinderen. Het geluk van het kind staat centraal en ze krijgen alle ruimte om te doen waar ze zin in hebben binnen een overzichtelijke structuur. Niet te vergelijken met een opvang of voorschool, op deze plek is écht aandacht voor ieder kind.

 — Majorlein

Waardering: 5 uit 5.

Very nice place with very good facilities (back yard is a huge plus). Kids are taken care of and a well developed program of activities is followed. It has a sense of community with parents being involved in the day to day running of the place. Would definitely recommend it for both expat and Dutch families

 — Vasislis